Onze geschiedenis

Het aantal mensen dat op straat belandt en op zoek is naar een tijdelijk onderkomen stijgt in Brussel, maar de bestaande sociale structuren zijn onvoldoende aangepast aan deze nieuwe situatie.

ATD Quart Monde brengt regelmatig de daklozen samen in het Centraal Station. Het is gedurende deze bijeenkomsten dat een aantal mensen beslissen de vzw Hoeksteen op te richten.

Oprichting van De Hoeksteen VZW, met als doel het organiseren van gratis, anoniem en onvoorwaardelijk onthaal voor daklozen te Brussel.

Vanaf het begin, ontvangt de vzw hulp van l’Oeuvre de l’Hospitalité.

In de winter 1987-1988 lanceerden de Scouts “Operatie thermos” en de opening van een onthaalhuis, maar dit draaide uit op een mislukking. Met deze ervaring, De Hoeksteen, ATD Vierde wereld en Operatie thermos beslissen om een nachtasiel open te doen, dat onvoorwaardelijk was, maar professioneel georganiseerd.

Het bevind zich tussen het Noordstation en het Zuidstation. Het houdt verschillende delen in: slaapzaal, sanitair, een lokaal voor een begeleider.

Het centrum zal gesloten zijn in de 2 zomermaanden.

Van de winter 1990 tot mei 1991, het OCMW van Brussel stelt een huis ter beschikking voor een pilootproject in samenwerking met Operatie Thermos, de GGC, Chab vzw en Source vzw. Er werden twee begeleiders aangeworven voor twee maanden.

In september 1991 vroegen de ministers Ruffin Grijp en Georges Désir aan de vzw Hoeksteen een permanente structuur in te richten, ondanks de moeilijkheden een geschikte locatie te vinden.

Tijdens de winter 1991-1992 twee lokalen voor tijdelijke overnachting werden in allerijl geopend. Deze ervaring staat De Hoeksteen toe om prijs in ontvangst te nemen in 1991 van Inter-Environnement.

In 1991 en 1992, De Hoeksteen, in samenwerking met de vzw. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar die winter en 24 blijven beschikbaar na het seizoen.

De werking van het asiel, zijn prioriteiten, zijn lokalen, de eigenheid van zijn personeel, zijn impact en zijn toekomst zijn het onderwerp van de reflecties van zijn partners.

De interne manier van werken is ongewijzigd : wekelijkse meetings met het team, de directie en de raad van bestuur, het communicatieschrift, etc. Het geheel wordt regelmatig geëvalueerd een aangepast aan de actuele noden.

Gedurende 15 jaar kreeg de vzw jaarlijks de steun van de opeenvolgende Verenigde Colleges. Sinds 2002, met de komst van de ordonnantie die de sector reglementeert wordt onze erkenning jaarlijks vernieuwd.

In de winter 2012-2013, De Hoeksteen heeft douches ter beschikking tussen 13u en 18u30.

Sinds jaren, en op een continue wijze, de associatie wordt geconfronteerd met de armoede van de daklozen, alsook de exponentiele toename van de tijdelijke vluchtelingen.

15107232_1201180193295843_400611883046442917_n